Scene Arts vastaa 2024 Business Festival -kiertueen teknisestä toteutuksesta

Yhteistyön myötä Business Festivalin odotetaan nousevan uudelle tasolle, tarjoten osallistujille ja yhteistyökumppaneille entistäkin rikkaampia ja monipuolisempia kokemuksia.

Scene Arts tuo vankan tapahtumatekniikan asiantuntemuksensa Business Festivalin käyttöön. Scene Artsin vahvuus on kyvyssä yhdistää reaalimaailma ja digitaalinen ulottuvuus, tarjoamalla kattavia palveluita, kuten teknistä tuotantoa, tapahtumatekniikkaa, AV-sisällöntuotantoa sekä innovatiivisia tapahtumateknologisia ratkaisuja etä-, live- ja hybriditapahtumiin. Scene Artsin lähestymistapa on kohtelias, harkittu ja varma, mikä takaa tapahtumien onnistumisen.

Business Festival -kiertueella korostuvat matalan kynnyksen kohtaamiset, verkostoitumismahdollisuudet sekä laadukas ja ajankohtainen ohjelma, sisältäen monipuoliset, teemoitetut puhujasisällöt liiketoiminnan ja henkilökohtaisen kehityksen alueilta. Festivalin visiona on tarjota elämyksiä, tarinoita ja laadukkaita asiantuntijapuheenvuoroja jokaiselle paikkakunnalle.

Innovatiivista kumppanuutta

Scene Arts ja Business Festival ovat solmineet sopimuksen, jonka puitteissa Scene Arts vastaa vuoden 2024 Business Festival -kiertueen kaikkien tapahtumien teknisestä toteutuksesta. Scene Artsin tiimi integroituu osaksi Business Festivalin johtoryhmää ja ryhtyy rakentamaan tapahtuman vision mukaista tasalaatuista, toimivaa ja elämyksellistä tekniikkakonseptia tuleviin tilaisuuksiin. Tuotantosuunnitelman puitteissa Scene Arts järjestelee osaan tapahtumista kaluston ja teknikot yhteistyökumppaniverkostonsa kautta, osassa tapahtumista Scene Arts toteuttaa kaiken itsenäisesti.

Yhteistyö mahdollistaa tuotannon kehittämisen

Yhteistyö tuo osapuolille merkittäviä hyötyjä. Business Festival hyötyy Scene Artsin teknisestä asiantuntemuksesta, mikä lisää tapahtuman näyttävyyttä ja varmuutta. Scene Arts puolestaan vahvistaa asemaansa valtakunnallisena toimijana ja laajentaa asiakaskuntaansa. Yhteistyö mahdollistaa Scene Artsin monipuolisen osaajatiimin käytön, teknisen tuotannon joustavan hallinnan ja tasalaatuisen tuotannon jokaisessa tapahtumassa. Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa myös tuotannon kehittämisen ja visiointiin keskittymisen.

Uusia mahdollisuuksia osallistujille

Scene Artsin ja Business Festivalin välinen yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä osallistujille. Tämä kumppanuus paitsi vahvistaa tapahtuman laatua ja näyttävyyttä, myös edistää liiketoimintahyötyjen luomista ja tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia tapahtumalle.

Lisätietoja antavat:

Joonatan Niemi, toimitusjohtaja, Scene Arts, 044 501 0062 / joonatan@scenearts.fi

Markus Koskinen, Business Festival, 040 688 5860 / reipastraining@gmail.com