Hybriditapahtuma Nurri-hankkeelle

Asiakas:

Oulun kaupunki, NURRI-hanke

Taustatietoa

NURRI-toimintamalli on oikeusministeriön rahoittama hanke, joka aloitti marraskuussa 2020 tavoitteenaan uusintarikollisuuden torjuminen. Hanke on tarkoitettu 12-29-vuotiaille oululaisille nuorille, jotka ovat syyllistyneet toistuviin rikoksiin tai yhteen vakavaan rikokseen. Lisäksi nuorilla voi olla taustalla muuta oireilua kuten koulupoissaoloja, päihteiden käyttöä tai psyykkistä oireilua.

Tavoitteena NURRI-työskentelyllä on nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoitus ja tarjottavien tukimuotojen keinoin hyvinvoinnin edistäminen uusintarikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Lähtötilanne

Asiakkaamme oli järjestämässä nuorten rikos- ja päihdekäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn liittyvää tapahtumaa ja pyysi tarjousta tapahtuman striimauksesta. Tilaisuus toteutettaisiin hybridinä jolloin sekä osallistujia että esiintyjiä olisi paikan päällä ja etäyhteyksien päässä. Asiakkaamme painotti etsivänsä mahdollisimman toimivaa palvelua, jossa järjestäjien ei tarvitsisi huolehtia tekniikasta lainkaan.

Ratkaisumme

Järjestäjän hyväksyttyä tarjouksemme, sovimme yhteisestä aloituspalaverista, jossa selvitettiin tuotannon yksityiskohdat. Palaverin jälkeen kävimme tutustumassa yhdessä asiakkaan kanssa tapahtumatilaan. Tapahtuman tekninen selkäranka rakennettiin tapahtumaa edeltävänä päivänä, sillä tapahtuma alkoi heti aamupäivällä.

Toteutimme tapahtuman teknisen tuotannon avaimet käteen -ratkaisuna huolehtien mm. äänitekniikasta, striimauksesta, etäpuhujista ja talon omasta av-tekniikasta.