Lasten ja nuorten säätiön verkkotapahtuman tekninen toteutus Oulussa

Asiakas:

Lasten ja nuorten säätiö

Taustatietoa tapahtumasta

Vuoden 2022 syksyllä järjestetty virtuaalitapahtuma liittyi säätiön Tulevaisuussafari-toimintaan, jossa ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevat nuoret vahvistavat tulevaisuususkoaan ja ymmärrystään työelämän murroksesta teatteria ja tulevaisuustyöskentelyä hyödyntävissä työpajoissa. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa avaa nuorille uusia näkökulmia työelämään.  Verkkotapahtuman tavoitteena oli tuoda esille tulevaisuustyöskentelyn merkitystä nuorten parissa sekä kuvata Tulevaisuussafariin osallistuneiden nuorten että heidän ympärillään toimivien ammattilaisten kokemusta toiminnasta ja sen vaikutuksista.

Tuotannon lähtötilanne

Asiakas kertoi verkkotapahtuman ohjelman sisältävän sekä livepuheenvuoroja ja -toimintaa että etukäteen kuvattua materiaalia. Livestriimiin saattaisi osallistua vierailijoita myös etäyhteyksien avulla. Tapahtumasta olisi tarkoitus luoda mahdollisimman rento, dynaaminen ja innostava. Monipuolinen sisältö vaatisi monipuolisen ja joustavan tekniikan toteuttajan.

Ratkaisumme

Aloitimme työskentelyn yhteisellä palaverilla, jonka pohjalta suunnittelimme verkkotapahtuman teknisen toteutuksen. Tapahtumassa näytettiin runsaasti etukäteen tuotettua videomateriaalia, jonka leikkasimme ja tekstitimme. Rakensimme asiakkaallemme räätälöidyn studion Oulun Voimalaan tapahtumaa edeltävänä päivänä. Kävimme tilaisuuden kohta kohdalta läpi yhdessä asiakkaamme edustajien kanssa ja varmistimme, että kaikki toimii. Tuotannon jälkeen jännitys purkautui tuottaen kaikille hyvän mielen ja positiivista energiaa!