Puhujakoulutus Oulun Nuorkauppa­kamarille

Asiakas:

Oulun Nuorkauppakamari

Koulutuksen tavoitteet

On tyypillistä, että eri alojen asiantuntijat päätyvät uransa aikana esiintymään suurenkin yleisön edessä. Tilanne vaatii yllättäen asiantuntijuuden lisäksi uudenlaista osaamista esiintyjänä ja vaikuttavana puhujana. Yksi vakuuttavan ja varman puhujan ominaisuuksista on mikrofonien oikeaoppinen käyttö.

Järjestämämme puhujakoulutuksen tavoitteena oli helposti ymmärrettävien esimerkkien avulla perustella, miksi mikrofoneja tulee käyttää asianmukaisella tavalla. Koulutuksen jälkeen jokainen osallistujista voisi kävellä varmempana lavalle.

Kouluttajan tausta

Kouluttajana toimi Scene Artsin toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö Joonatan Niemi. Joonatan on vuosien varrella työssään kohdannut hyvin erilaisia mikrofonien käyttötilanteita, tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden pohjalta koulutuksen sisällöt valikoituivat. Kokonaisuus perustui siis vahvasti käytännöstä nouseviin huomioihin.

Koulutuksen hyödyt

Koulutukseen osallistuneet henkilöt pitivät tilaisuutta erinomaisen hyödyllisenä:

”Koulutuksen sisältö oli juuri sitä mitä oli toiveena. Asiat käytiin selkeästi läpi, konkreettisia esimerkkejä hyödyntäen. Kouluttaja oli hyvin ammattitaitoinen ja otti osallistujien aikaisemmat kokemukset ja kokemattomuuden hyvin huomioon.”

”Kouluttajalla oli selkeä tyyli, pysyi hyvin aiheessa ja osasi esittää asiat pitäen mielenkiintoa yllä!”

Mikrofonien käyttökoulutus on ensimmäinen osa Scene Artsin uutta koulutussarjaa. Seuraavissa koulutuskokonaisuuden osissa käsitellään esimerkiksi vaikuttavien Power Point -esitysten valmisteluvinkkejä, videotykkien ja HDMI-laitteiden käyttöön liittyviä haasteita sekä tutustutaan etätapahtuman järjestämiseen ja siihen liittyvän tekniikan tilaamiseen.